Υφαντά

 

Υφαντές και τυπωτές ετικέτες σε διάφορες ποιότητες και τεχνικές.