Δερμάτινες

 

Ετικέτες σε Δέρμα ή Δερματίνη, Τζάκρον με διάφορες επεξεργασίες.